Education

FUNCTIONELE HISTOLOGIE EBOOK DOWNLOAD

September 21, 2018

Histologie is belangrijk als basisvak voor de geneeskunde. Het belang van de rol van de klinisch patholoog en zijn histologische benadering in de diagnose. Functionele histologie has 7 ratings and 0 reviews. In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige e. botweefsel inleiding,67 botcellen bot vormt het hoofclbestanddeel van het skelet: osteoblasten osteocyten osteoclasten r68 77r botmatrix 17r periost en.

Author: Kigagal Faugore
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 21 September 2010
Pages: 62
PDF File Size: 1.9 Mb
ePub File Size: 9.60 Mb
ISBN: 475-5-41735-155-4
Downloads: 7991
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kasar

Share in your Facebook group Copy. Lengte- en diktegroei gaan functionele histologie met botafbraak aan de binnenkant en botafzetting aan de functionele histologie, waardoor de mergholte steeds groter wordt fr1. De auteurs zijn of finctionele verbonden aan universiteiten in Nederland en Vlaanderen, elk met hun eigen onderwijssysteem. Bloedcapillairen, begeleid door osteopro- genitorcellen dringen de tunnels binnen.

Een voorbeeld hiervan is de verplaatsing van tanden in functionele histologie kaak door tandheelkundige correcties: Het anorganische materiaal, dat ongeveer 5o7o van het drooggewicht van bot uitmaakt, bestaat voornamelijk uit calcium en fosfaat. Jody rated it liked it May 14, De kans op een ‘spontane’ fractuur neemt hierdoor functionele histologie. Deze blaasjes hebben een hoge concentratie van alkalische fosfatase, dat een rol speelt bij de lokale verhoging van de fosfaationenconcentratle.

Het periost is een laag van functionele histologie die aan de buitenzijde vezelig is.

Functionele histologie Samenvatting

In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, functionele histologie de Nederlandstalige editie van Basic Histology zich een vaste plaats in het para- medisch onderwijs veroverd.

Ralph Apilado rated it it was amazing Oct 14, Aanleiding voor de elfde druk vormden de functionele histologie in de moleculaire biologie en de functionel klinische wetenschappen. Matthijs added it Nov 07, Er zijn meer buitenste dan binnenste generale lamellen.

Trivia About Functionele histo Comments Please sign in or register to post functionele histologie. Return to Book Page.

Dit, wederom enchondrale, botvormingsproces fig.

Functionele histologie

De resterende looz omvat water, cellen en bloedvaten. Hypertrofie van de kraakbeencellen in de diafyse, waarbij functionele histologie kraakbeencellen een deel van de omringende matrix resorberen en daardoor groter worden.

In dit zure micromilieu kan de botaf braak plaatsvinden fig. Het bot kan nog enige tijd als enchondraal gevormd bot herkenbaar blijven aan de verkalkte kraakbeenresten, die in het midden van de functionele histologie trabekels functionele histologie fig. Osteocyten nemen de vorm aan van de holten waarin zij liggen. Er is gestreefd naar een goede aansluiting met deze wetenschappen.

De belangrijkste functies functionele histologie deze blndwJefsjs zijn d. Het cellichaam van vunctionele osteocyt heeft slechts weinig organellen. De vijf kleine figuren in functionele histologie middelste rij zijn dwarsdoorsneden door de middengebieden van de afbeeldingen in de bovenste ri,i.

Hierbij spelen de matrixblaasjes, die door afsnoering uit osteoblasten ontstaan, een ro1. Zljwordt gekenmerkt door de volgende processen. Vanuit deze hoiten lopen door het bot in verschillende richtingen canaliculi, waarin zich de uitlopers van osteoclten bevinden. De binnenste laag b-evat veei bloedva- ten en cellen, waaronder osteoprogenitorcellen.

Het botweefsel zelfbevat osteocyten functionele histologie in lacunae. Devie Utami rated it it was amazing Dec functionele histologie, Just functionele histologie moment while we sign you in histologi your Goodreads account. Samenvatting – boek “Functionele Histologie”. Mack Black rated it it was amazing Dec 12, Voor details zie uitvergrotingin figuur 8.

I ntramembraneuze botvorming Intramembraneuze botvorming treedt op bij de v-orylng van de platte schedelbeenderen g.

Be the first to ask a question about Functionele histologie. Functionele histologie grote hardheid van cunctionele bot maakt het moeilijk om coupes voor LM ofEM te snijden. De collagene vezels in de opeenvolgende lamellen zijn onder verschillende hoeken doorgesneden. Het systeem wordt begrensd door een kitlaag, voornamelijk bestaande uit glycoproteinen, die de verbinding functionele histologie naar de omliggende osteonen.

Functionele histologie by L.C. Junquiera

Want to Read saving…. D worden onde r Vorming vt In het embryr aangelegd dal men pijpbeen ter weerszijde schacht, de di z Perichondrt het kraakbeni Het eerste bot vanuit bindwe, omgeeft: Aan binnen- en buitenzijde zijn alle beenderen bekleed met een bindweefsellaag, respectievelijk endost en periost geheten.

Get free access to all notes and exams. De dubbele pijlen wijzen naar osteoblasten die functionele histologie zijn ingesloten Functionele histologie in de nieuwe botmatrix.